Nemáte naistálován Flash player. Prosím, stáhněte si jej a nainstalujte pro správné zobrazení této části stránek Vrbica stavby s.r.o.

O společnosti VRBICA STAVBY s.r.o.

  

Společnost VRBICA STAVBY s.r.o. vznikla v roce 2005 s cílem provádět v nejvyšší kvalitě prakticky všechny stavební práce. Již 13 let zajišťuje pro své zákazníky realizační činnost v oblasti výstavby, modernizací a rekonstrukcí stavebních objektů v oblasti průmyslových, občanských a bytových staveb. Specializuje se na program komplexní revitalizace panelových i zděných bytových domů, opravy a zateplení střešních plášťů, zateplování fasádních plášťů budov. 

Společnost VRBICA STAVBY s.r.o. se každým rokem dynamicky rozvíjí. Během své existence prokázala, že je firmou stabilní a  pro své zákazníky je solidním a spolehlivým partnerem. Zázemí společnosti  tvoří zkušení a praxí odzkoušení odborníci jak ve vedení společnosti, tak i v samotné realizaci společnosti. Požadovaná kvalita stavebních prací, dodržování technologických postupů a profesionální přístup je základním stavebním kamenem našich aktivit.

Společnost VRBICA STAVBY s.r.o. má sjednáno pojištění odpovědnosti podnikatelů za způsobenou škodu  na částku 30 000 000 Kč.

Společnost VRBICA STAVBY s.r.o. je držitelem certifikátu systému managementu jakosti dle ČSN EN ISO 9001:2009.

Společnost VRBICA STAVBY s.r.o. spolupracuje s bankovními institucemi a tímto vzniká možnost zprostředkování poskytnutí úvěrů, hypoték na pokrytí financování pro Vaše zamýšlené opravy nebo výstavbu za výhodnějších podmínek.

Společnost VRBICA STAVBY s.r.o.  je zaregistrována jako odborný dodavatel  zateplení pro poskytnutí státní dotace Nová zelená úsporám - jedná se o nástupnický program Zelená úsporám, který byl úspěšně využíván pro rekonstrukce a revitalizace budov určených pro bydlení. Pro bytové domy nabízíme kompletní provedení všech kroků potřebných k získání dotace Panel 2013+. Jedná se o úrokovou sazbu 0,75% při realizaci díla do 10 let a úrokovou sazbu 1,75% při realizaci díla v období 10 - 20 let. Nabízíme vyřízení dotace z Programu Jessica - jedná se o projekt modernizace znevýhodněných městských zón určený pro města s IPRM zónami (integrovaný plán rozvoje města). Vyřídíme Vám dotaci z Integrovaného regionálního operačního programu (IROP). 

 

Nová zelená úsporám

     cz ro b c

jessica logo

      panel2013plus

 


Proč si vybrat společnost VRBICA STAVBY s.r.o.?

 

Spojení bohatých zkušeností se zateplováním budov (výměny oken, sanace balkónových konstrukcí, rekonstrukce zdravotechniky, rozvody elektroinstalací, hydroizolace střech a základů) a znalostí problematiky snižování energetické náročnosti budov je zárukou kvalitní realizace Vaší stavby a dosažení na dotaci.

 

Naše společnost Vám vždy zdarma vypracuje cenovou nabídku a prognózu finanční náročnosti stavby. Bezplatný poradenský servis v průběhu celého jednání je samozřejmostí.

 

Při uzavření Smlouvy o dílo Vám navíc zdarma poskytneme následující služby:

  • vypracování projektové dokumentace pro stavební řízení

  • vyřízení stavebního povolení nebo ohlášení stavby

  • vyřízení financování stavby

  • kolaudace stavby

  • záruční servis na provedené práce

  • vyřízení záborů veřejného prostranství

  • závěrečná úprava okolí domu

  

Ukázka zdarma provedených rekultivací přilehlých pozemků po dokončení prací:

774 446 552

www.vrbicastavby.cz